ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Αξιότιμε Πελάτη Acer,

Έχει υποπέσει στην προσοχή μας ότι ορισμένοι Φορητοί υπολογιστές Acer Aspire μπορεί να υπερθερμανθούν κάτω συγκεκριμένες συνθήκες. Για αυτό το λόγο η Acer εθελοντικά ενημερώνει για το κίνδυνο και αναλαμβάνει μέσω ενός προγράμματος την αντικατάσταση του υλικού για αυτά τα προϊόντα.

Οι μονάδες που επηρεάζονται είναι τα μοντέλα Acer Aspire AS3410, AS3810T, AS3810TG, AS3810TZ και AS3810TZG που έχουν κατασκευαστεί πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου 2009. Στις εν λόγο μονάδες το καλώδιο του μικροφώνου μπορεί να υπερθερμανθεί όταν ασκηθεί κατ 'επανάληψη ακραία πίεση στην αριστερή πλευρά. Κατά συνέπεια, το περίβλημα της μονάδας μπορεί να παραμορφωθεί και ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία στο σύστημα.

Η Acer δημιούργησε ένα εθελοντικό πρόγραμμα για την αντικατάστασης του καλώδιο του μικροφώνου στις μονάδες που έχουν επηρεασθεί προκειμένου να εξαλειφτεί οποιοσδήποτε κίνδυνος υπερθέρμανσης.

Για να προσδιορίσετε εάν η μονάδα σας επηρεάζεται και απαιτεί να συντηρηθεί, εισάγετε τον αύξοντα σειριακό αριθμό (αλφανουμερικός κώδικας 22 ψηφίων τυπωμένος στην άσπρη ετικέτα στο κάτω μέρος του προϊόντος - δείτε την εικόνα) ή το SNID (αριθμητικός κώδικας 11 ψηφίων, που βρίσκεται επίσης στην άσπρη ετικέτα) στο παρακάτω κατάλληλο πεδίο:

Πώς να βρείτε το "Σειριακό Αριθμό" ή "SNID" του συστήματος Acer που έχετε.

Για τους φορητούς υπολογιστής, ο Σειριακός Αριθμός βρίσκετε στο κάτω μέρος της μονάδας

Ο Σειριακός Αριθμός αποτελείτε από 22 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες

Το "SNID" αποτελείτε από 11 αριθμητικούς χαρακτήρες

Εισάγετε το "Σειριακό Αριθμό" ή "SNID" του φορητού υπολογιστή και πατήστε "Υποβολή"
Σειριακός Αριθμός :   *0 Εισαγμένοι χαρακτήρες
ή
SNID :   *0 Εισαγμένοι χαρακτήρες
Υποβολή