NØDVENDIG SIKKERHETS OPPDATERING
Kjare verdsatte Acer kunde,

Acer har oppdaget et potensielt problem med enkelte enheter i folgende serie av barbare datamaskiner:

1. Aspire 5738 (AS5738G)
2. Aspire 5738Z (AS5838ZG)

Under enkelte omstendigheter kan stromforsyningen til disse maskinen bli sa varme at de kan pafore brukeren ubehageligheter. Arsaken til dette er at det er en feil i BIOS versjonen, (Binary Input Output System) som er installert pa maskinen. Heldigvis er det slik at bruker selv kan korrigere dette ved a laste ned og installere en oppdatert versjon av BIOS.

Innenfor de berorte modellseriene er det kun maskiner produsert i perioden april til juni 2009 som er involvert. For a finne ut om din maskin er berort og trenger oppgraderingen, ma du legge inn serienummeret (22 alfanumeriske karakterer) eller SNID nummeret (11 tall) inn i tilhorende felt under. Begge finner du pa same etikett pa undersiden av maskinen. Se bildet under.

Hvordan finner du "serienummer", eller snidnummer" på ditt Acer produkt

På bærbar, finner du serienummeret på undersiden av din pc

Serienummeret er på 22 tegn

SNID nummeret er på 11 tegn

Vennligst oppgi 'Serienummer' eller 'SNID' på din maskin og trykk 'Send'
Serienummer :
  *0 Tastede tegn
Eller
SNID :
  *0 Tastede tegn
Send