Kära Acer Kund,FAQ på Sandy Bridge-problemet

31 januari meddelade Intel att de upptäckt ett designproblem i en av deras komponenter i Sandy Bridge-produktserien, den senaste generationen av processorer och tillhörande moderkort som nyligen släppts på marknaden och använts av alla stora PC-tillverkare, inklusive Acer.

Nedan kan du finna en sammanfattad förklaring av problemet medan ytterligare information kan återfinnas på Intels hemsida via följande URL: http://www.intel.com/consumer/products/processors/chipset.htm?iid=en_US_01_chipset+gg_headline Enligt Intel kan produkternas Seriel-ATA (SATA)-portar i moderkortet försämras efter att de använts över en tid, vilket potentiellt kan försämra framtida funktionalitet och prestanda av SATA-länkade enheter såsom hårddiskar och DVD-läsare.

I de flesta produkter används SATA-porten för att koppla hårddisk (inklusive Solid State Disks), den optiska enheten (Blu-Ray, DVD, CD-ROM etc.) och andra enheter till moderkortet. Det är vanligt att koppla den primära hårddisken till SATA port 0 medan den optiska enheten kopplas olika beroende på produkten. Designproblemet som Intel identifierat kan potentiellt orsaka försämring i kontaktsignalen på de berörda portarna (SATA port 2 till 5) efter en tids användning. Kortfattat kan det innebära att den mängd data som förflyttas mellan enheterna förminskas efter en tidsperiod (vilket varierar beroende på hur tillbehöret används). Detta kan leda till att tillbehöret efter en tid inte känns igen av systemet och slutar följaktligen fungera.

Eftersom effekten av detta designproblem kommer uppenbara sig efter en relativt lång tidsperiod har Intel gett bedömningen att användare av berörda PC inte nödvändigtvis behöver uppleva en defekt omedelbart och de kan fortsätta använda sina PC utan oro medan permanenta lösningar möjliggörs.

Om du köpt en Acer Desktop eller Notebook efter 9 januari 2011 kan din produkt redan vara utrustad med ett Sandy Bridge-moderkort och därför vara berörd av ovan nämnda problem.
Mer...
Hur hittar du 'SNID' eller 'Serienummer' för ditt Acer System?
För Notebooks finns SNID / Serienummer på undersidan av din enhet.
SNID består av 11 numeriska tecken.
Serienumret består av 22 alfanumeriska tecken.
Vänligen fyll i din notebooks 'SNID' eller 'Serial Number' och tryck på 'Skicka'
SNID :
  *0 Tecken angivna
Serienummer :
  *0 Tecken angivna
Skicka